Delrapport i åtgärdsvalsstudien Stockholm-Oslo offentliggjort

Gjennom en åtgärdsvalsstudie utreder Trafikverket, i samarbeid med berørte regioner, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, forutsetningene for å øke strekningens kapasitet. Nå er delrapporten som identifiserer svakheter og målsetninger offentliggjort. Sluttrapporten er ventet høsten …