Omsetning Medlemsavgift/år Serviceavgift/år + mva
Organisasjoner og kommuner NOK 1 000 NOK 4 000 + mva
< 100 MNOK NOK 1 000 NOK 4 000 + mva
< 1 MRD NOK NOK 1 000 NOK 9 000 + mva
> 1 MRD NOK NOK 1 000 NOK 19 000 + mva
Gullmedlemskap* NOK 1 000 NOK 54 000 + mva
Personlig medlemskap NOK 1 000
* Gullmedlemskap omfatter medlemskap for all konsernvirksomheter i Norge og Sverige og medlemskap i Norsk-svensk Handelskammer i Oslo, Norsk-svenska Handelskammaren i Stockholm og Norsk-svensk Handelskammer i Gøteborg. Vi gir gjerne informasjon om ytterligere fordeler for våre gullmedlemmer.

Årsavgiftene faktureres med NOK 1.000,- i medlemsavgift og det resterende beløp(+ mva) som en fradragsberettiget serviceavgift.

Mer om medlemskap

Norsk-svenske Handelskammeret er en medlemstyrt organisasjon. Vi tilbyr våre medlemmer et forum for utveksling av idéer, synspunkter og erfaringer. Les mer om hvorfor og hvordan du blir medlem hos oss her.