Bli medlem i Norsk-svensk Handelskammer

Norge og Sverige er blant verdens mest integrerte samfunn. Viktigheten av den norsk-svenske samarbeidet kommer tydelig til syne gjennom enorm samhandel og tette næringsforbindelser. Norge er i dag Sveriges viktigste eksportmarked. I tillegg kommer en stor og økende grensehandel, som sysselsetter rundt 14 000 personer på svensk side. Samarbeidet mellom våre to land er helt avgjørende for å styrke de områdene våre næringsliv sammen kan hevde seg internasjonalt.

Hva er Norsk-svensk handelskammer?

Norsk-svensk handelskammer (NSHK) er en uavhengig medlemsorganisasjon i Oslo, Stockholm og Gøteborg som arbeider for å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge. Vi tilbyr unike arenaer og møteplasser for beslutningstakere i næringslivet, øker kunnskapen om strukturene i nabolandenes næringsliv og skaper positive nettverk for næringsliv, myndigheter og personer med interesse av å fremme norsk-svensk samarbeidet. Du kan lese mer om oss og hva vi tilbyr her.

Nettverk

Som medlem i NSHK tar du del i et bredt nettverk av bedrifter og personer som representerer et stort mangfold av bransjer, produkter og tjenester i norsk og svensk næringsliv. Vårt nettverk er en døråpner til viktige kontakter og møteplasser.

Arrangementer

NSHK tilbyr et attraktivt program et titalls medlemsmøter i året. Vi gir et unikt norsk-svensk perspektiv på aktuelle tematikker med interessante foredragsholdere. Som medlem får du mulighet til å påvirke NSHKs program og være vertskap for møter.

NSHK samarbeider tett med relevante nordiske aktører og kan tilby sine medlemmer adgang til alt fra intime kulturelle begivenheter til store konferanser.

NSHK er opptatt av å spille en aktiv rolle i norsk og svensk næringsutvikling og har blant annet gjennom prosjektet «Innovative Nordics» bidratt til at ny forskning på hvordan Norge og Sverige kan nå sitt fulle potensiale for økt samlet innovasjonskraft. Første fase av prosjektet ble avsluttet med en stor næringslivskonferanse i Stockholm innledet av våre næringsministre og med deltakelse fra våre fremste aktører i næringslivet i april 2016.

Gullmedlemskap

NSHK har i dag 16 gullmedlemmer – ledende norske og svenske virksomheter med betydelig engasjement i nabolandet. Våre gullmedlemmer får følgende utover ordinære medlemmer:

  • Bedriftens logo frontes på våre nettsider og i trykket materiell.
  • Ledertalenter får plass i NSHK Talentnettverk – gullmedlemmene rullerer på vertskap og kan delta i utformingen av tematikken for talentnettverkets samlinger.
  • Nominerer kandidat til prisen «Årets talent» hvor premien er en 18 måneders Executive MBA ved Handelshögskolan i Stockholm til en verdi av 465.000 SEK.
  • Tilbud om å engasjere seg i NSHKs styre.

NSHK Talentnettverk

NSHK Talentnettverk er utviklet i samarbeid med den norske og svenske ambassaden og Svensk-norsk samarbeidsfond. Nettverket tilbyr en attraktiv arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging og er et tilbud for fremtidens ledere blant NSHKs gullmedlemmer og nasjonale myndigheter.

Nettverket samles fire ganger i året og samlingene finner sted hos våre gullmedlemmer og i ambassadene. Samlingene fokuserer på faglige temaer og utfordringer som er relevante for deltakerne og aktuelle i det norsk-svenske samarbeidet. Talentene løser interessante gruppeoppgaver hvor en kvalifisert jury kårer det beste gruppearbeidet i hvert kull.

NSHK bygger Talentnettverkets Alumni der tidligere deltakere samles og videreutvikler relasjonene. Gjennom nettverket sikrer NSHK at fremtidens ledere i Norge og Sverige kjenner hverandre!

Medlems & serviceavgifter

For at handelskammeret skal kunne nå sine mål betaler alle medlemmer årlig medlems- og serviceavigift. Les mer om dette her.

Søk om medlemskap i Norsk-svensk Handelskammer her:

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Type medlemskap:

Bedriftens årlige omsetning:

Ønsker din bedrift å bli gullmedlem?
JaNeiFå tilsendt mer informasjon

Medlemmets navn

Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

 

Vil du vite mer?
Kontakt Norsk-svensk Handelskammer:
Daglig leder: Bjørn Storm Halvorsen
Telefon: +47 92 21 86 83
E-mail: bjorn@nshk.no