Kompass SverigeInformasjon om 20.000 bedrifter og 40.000 produkter/tjenester

www.kompass.se

 

Swedish Export Directory

Database på internett med svenske eksportbedrifter. Gis ut av Sveriges Eksportråd.

www.sed.swedishtrade.se

 

Företagsfakta

Informasjon om 180.000 svenske bedrifter, søkbart på kommuner, og regionale handelskamre.

www.foretagsfakta.se

 

Bizbook 

Guide med ca 1.500.000 beslutningsfattere, fordelt på 840.000 bedrifter.

www.bizbook.se

 

Sveriges/Norges største bedrifter

Database med informasjon om Norges og Sveriges 10.000 største bedrifter. Ekolitts hjemmesider

www.ekolitt.se

 

Upplysningscentralen

Register over bedrifter, årsregnskap og kredittopplysning Eies av Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea og SEB.

www.uc.se

 

Bolagsfakta

Omfattende database – med årsrapporter og annen finansiell informasjon.

www.bolagsfakta.se