Konjunkturinstitutet 

Prognoser og analyser av svensk økonomi

  www.konj.se

 

Sveriges Riksbank

Sveriges sentralbank. Økonomiske indikatorer, renter, statistikk etc.

  www.riksbank.se

 

Statistiska Centralbyrån

Svensk statistikk

  www.scb.se

 

Stockholmbörsen

Børskurser, nyheter fra noterte bedrifter etc. 

  www.omhex.se

 

Svensk Börsinformation

Investor relations – og aksjeinformasjon.

  www.svenskborsinfo.se

 

SIX- Scandinavian Information Exchange

Tilbyr nordisk aksjeinformasjon i realtid og aksje- og indexberegning. 

  www.six.se

 

Sveriges lover på weben

  www.lagen.no