Innovasjon Norge i Stockholm hjelper norske bedrifter som vil bygge opp eller utvikle sin virksomhet i Sverige, samt svenske foretak som interesserer seg for norske produkter.

www.innovasjonnorge.no

 

Patent – och registreringsverket – PRV

Registrering av bedrifter, oppfinnelser, varemerker og mønstre. Tilsvarer Brønnøysundregistrene i Norge.

www.prv.se

 

Verksamt.se inneholder verktøy for å og starte og utvikle foretak, informasjon om lover og regler, tjenester og praktiske tips om finansiering og ansettelser.

www.verksamt.se

 

Webadresse i Sverige

Registrering av svensk internett domene (.se-adresse)

www.internet.se

 

Business Region Göteborg AB

Business Region Göteborg AB förmedlar och förenklar dina kontakter vid etablering och investering i Göteborgsregionen. Vi är «din dörr in» till: Mark och lokaler, affärskontakter, rekrytering, kompetens, kvalificerade rådgivare, myndigheter och andra organisationer, bostäder, relocationservice och internationella skolor.

www.businessregion.se