Business Sweden i Oslo
Exportrådet er et naturlig kontaktpunkt for svenske bedrifter som vil eksportere til og drive forretningsvirksomhet i Norge. 

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. På siden får man også tilgang på Enhetsregisteret, som er en overskit over samtlige virksomheter som er momspliktige, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Om du skal sitte i styret i en norsk bedrift eller som svensk registrere en virksomhet i Norge, må du registrere deg for norsk personnummer. På Brønnøysundsregistrenes websider kan du laste ned et såkalt D-skjema og søke om norsk personnummer.

Spør Oss
Gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift i Norge. Fem statlige etater (Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Trygdeetaten og Statistisk Sentralbyrå), som har ansvaret for en betydelig del av de reglene du må følge som næringsdrivende, står sammen bak denne portalen.

Internettdomene
Skal du opprette internettdomene i Norge, dvs ønsker å ha en .no-adresse, må du registrere en virsomhet i Norge (et datterselskap, filial, enkeltmannsforetak eller lignende). Mer om reglene for dette får du ved å henvende deg til Business Sweden.

Arbeidsformidling, rekruttering
Sveriges Exportråd påtar seg også rekrutteringsoppdrag for sine kunder. NAV er den sentrale myndigheten for arbeidsformidling i Norge.