Norsk-svensk handelskammer får et stort antall henvendelser hvert år fra norske og svenske bedrifter som ønsker informasjon eller har konkrete planer om etablering i nabolandet. Vi har samlet relevante informasjonskilder og laget en eksport- og etableringsguide basert på vanlige spørsmål. Den inneholder tips om hvor du kan henvende deg for spørsmål som skatt, toll og moms og et stort antall kilder til markedsinformasjon.

Ønsker du råd er du velkommen til å ringe oss i handelskammeret. Våre samarbeidspartnere Business Sweden i Oslo og Innovasjon Norge i Stockholm tilbyr konsulentbistand i alle faser fra markedsanalyse til oppstart, drift og evaluering.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Grensetjenesten tilbyr en næringlivsguide rettet mot bedrifter som vil etablere og drive næringsvirksomhet eller selge og kjøoe varer og tjenester over grensen. Næringslivsguiden er i første rekke en veiviser  og gir mye nyttig informasjon på sentrale spørsmål og ikke minst hvem du bør kontakte for råd og rettledning. Guiden vil kontinuerlig blir ajourført og være tilgjengelig på nett med adresse www.gtm.nu. Den kan også fås ved henvendelse til Grensetjenesten Morokulien tel. +47 62 83 21 00