Gøteborg – Oslo: En lønnsom strekning!

Styreleder i Norsk-svensk handelskammer Oslo (NSHK), Harald Norvik, var blant de som i en debattartikkel i svenske Dagens Industri tok til orde for en satsing på transportforbindelsen Gøteborg – Oslo. …

Norske og svenske nødnett kobles sammen

Den 16. november innviet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikessminister Anders Ygeman sammenkoblingen av svenske Rakel og norske Nødnett. Målet er at politi, redningstjenester, alarmsentral og andre skal …

«Spesielt problematisk å eksportere til Norge»

Følgende står å lese i Kommerskollegiums företagsundersökning 2016. Undersøkelsen kartlegger hvor mange bedrifter som opplever problemer med eksempelvis varehandel, digitalisering og offentlige anskaffelser. Undersøkelsen rapporterer også om hvilke land bedriftene …

Delrapport i åtgärdsvalsstudien Stockholm-Oslo offentliggjort

Gjennom en åtgärdsvalsstudie utreder Trafikverket, i samarbeid med berørte regioner, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, forutsetningene for å øke strekningens kapasitet. Nå er delrapporten som identifiserer svakheter og målsetninger offentliggjort. Sluttrapporten er ventet høsten …