Hva er egentlig greia med 5G?

Hva skal vi med 5G, vil det endre måten vi lever, jobber og samhandler på? Hvem vil tjene på 5G?

I samarbeid med Polyteknisk Forening inviterer vi til et frokostmøte fredag 26.april der du får høre om hva som er realitetene bak mystikken knyttet til 5G.

Den globale datatrafikken vil trolig femdobles innen utgangen av 2024. Da står 5G sentralt enten det snakkes om smarte byer, autonome biler, digital helse, virtuell virkelighet eller «fiber-i luften». Mange tenker på 5G som en teknologi som igjen vil gi raskere nett. Men det er noe mye mer: Den virkelige verdien av 5G er mulighetene teknologien gir mennesker, næringsliv og verden som helhet; industri, regioner, tettsteder og byer vil kunne knyttes sammen på en smartere og mer bærekraftig måte.

Du møter Stian Solberg, Head of Technology i Ericsson Norge, som går nærmere inn på 5G-teknologiens muligheter og begrensninger. Ericsson er blant infrastrukturleverandørene til utbyggingen av 5G i Norge.

Møtet ledes av Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer Oslo og medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Frokostmøtet finner sted i Polyteknisk Forenings lokaler i Rosenkrantz gate 7 i Oslo. Lett frokost serveres fra kl. 0800 og møtet varer fra kl. 08.30-10.00.

Velkommen!

Meld deg på her