Gøteborg – Oslo: En lønnsom strekning!

Foto: Vidar Knai

Styreleder i Norsk-svensk handelskammer Oslo (NSHK), Harald Norvik, var blant de som i en debattartikkel i svenske Dagens Industri tok til orde for en satsing på transportforbindelsen Gøteborg – Oslo. Sammen med Björn Rosengren – styreleder NSHK Stockholm, Rune Mørck Wergeland – styreleder Foreningen Norden og Jan Andréasson – Norges generalkonsul til Göteborg argumenterer Norvik for at en moderne jernbane mellom Oslo og Göteborg kan bli vårt viktigste felles miljøprosjekt.

Norske og svenske lokale og regionale myndigheter har siden slutten av 1980-tallet jobbet for å prøve å få til en moderne jernbane mellom Oslo og Göteborg. Næringsliv, organisasjoner, banker, transport- og logistikkselskaper og en rekke foreninger har gått sammen i et prosjekt for å skape økt fokus på jernbaneprosjektet Oslo-Göteborg.

Det er bred enighet om behovet for å bygge en ny moderne jernbane mellom Oslo og Göteborg samtidig og parallelt med utbyggingen av det norske Intercity-prosjektet rundt Oslo, som skal stå ferdig i 2030. Når Intercity-prosjektet har nådd den svenske grensen ved Halden – og om Sverige har startet sitt höghastighetstågsprojekt eller ikke – burde byggingen ned mot Göteborg fortsette.

Les hele debattinnlegget her.

En väldigt lönsam länk

«Hur kan Norge och Sverige som är varandras viktigaste handelspartners bygga järnväg för hundratals miljarder fram till 2030, utan att ta med sträckan Oslo-Göteborg?», skrev Norges generalkonsul og nestleder i NHSK Göteborg Jan Andréasson i Göteborgs-Posten januar i år.

Andréasson mener videre at for både Sverige og Norge vil en moderne jernbane mellom Oslo og Göteborg være et løft ikke bare for arbeidsplasser, vekst og handel mellom våre to land. Det vil også løse felles utfordringer som å redusere klimautslipp, trafikkulykker og store bil-køproblemer rundt Norge hovedstad og Sveriges nest største by.

 

Les hele kronikken her.