«Spesielt problematisk å eksportere til Norge»

Følgende står å lese i Kommerskollegiums företagsundersökning 2016. Undersøkelsen kartlegger hvor mange bedrifter som opplever problemer med eksempelvis varehandel, digitalisering og offentlige anskaffelser. Undersøkelsen rapporterer også om hvilke land bedriftene oftest støter på problemer med. Av de som oppgav at de opplevde problemer rundt eksport av sine varer eller tjenester svarte 30 prosent at eksport til Norge var spesielt problematisk.

 

Stor eksport – mange utfordringer

NSHK arbeider for å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge og ønsker en fortgang i arbeidet med å fjerne grensehindre. Heldigvis er det mange som får til å selge varer og tjenester over grensen – heltallene fra 2015 viser en svensk vareeksport til Norge på 122 milliarder SEK. Det er på nivå med Nord-Amerika, nesten på nivå med hele Asia og grensehandelen er ikke regnet inn.

Les hele rapporten her:
http://www.kommers.se/publikationer/Rapporter/2016/Vad-hindrar-svensk-utrikeshandel/