Norge – fortfarande Sveriges viktigaste och största exportland

Exportsverige tar marknadsandelar för första gången på nära två decennier.

Svensk export

Les mer på di.se – klikk her

BNP för hela 2015 var 4,1 procent högre än 2014, vilket är bättre siffror än väntat.

Den främsta anledningen till uppgången är den starka exporten som ökade med 2,9 procent, vilket totalt bidrog med 1,3 procentenheter till den totala BNP-tillväxten, enligt SCB. Totalt ökade exporten av varor och tjänster med 2,5 respektive 3,5 procent under det fjärde kvartalet.

Les mer på di.se – klikk her