Til NSHK-medlemmer og venner

Årets første måneder ble annerledes for Norsk-Svensk Handelskammer, slik det ble for oss alle. Jeg er særlig lei for at Jacob Wallenbergs besøk til Oslo den 23. mars måtte utsettes. …

Webinar om felles nordisk elektronisk ID

Tor Alvik, Fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet vil gi oss en orientering om muligheten for å få på plass en felles nordisk elektronisk ID.De nordiske og de baltiske landene er blant de …