Velkommen til Norsk-svensk handelskammer

Norsk-svensk handelskammer (NSHK) arbeider for å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge. Vi tilbyr unike arenaer og møteplasser for beslutningstakere i næringslivet, øker kunnskapen om strukturene i nabolandenes næringsliv og skaper positive nettverk for næringsliv, myndigheter og personer med interesse av å fremme norsk-svensk samarbeidet.

Bli en del av vårt forum for utveksling av ideer, synspunkter og erfaringer. Søk om å bli medlem i dag!

Delrapport i åtgärdsvalsstudien Stockholm-Oslo offentliggjort

Gjennom en åtgärdsvalsstudie utreder Trafikverket, i samarbeid med berørte regioner, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, forutsetningene for å øke strekningens kapasitet. Nå er delrapporten som identifiserer svakheter og målsetninger offentliggjort. Sluttrapporten er ventet høsten 2017.

 

Fokus på vei og jernbane

Trafikverkets årgjärdsvalsstudie analyserer først og fremst de viktigste transportmidlene på vei og jernbane. Delrapporten som ble publisert 7. februar 2017 sammenstiller strekningens forutsetninger og identifiserer hull og mangler i infrastrukturen. Den angir også mål for utviklingen av transportsystemet. Utredningens mål er blant annet å finne intermodale løsninger for økt kapasitet og tilgjengelighet fra et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Utredningen tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Sluttrapport ventes klar høsten 2017

– Under 2017 arbetar vi vidare medfördjupade analyser och utredningar av delrapportens preliminära åtgärdsförslag. En slutrapport med åtgärdsförslag presenteras i september 2017. Målet är att rapporten ska kunna fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för utvecklingen av transportsystemet på kortare och längre sikt, uttaler Jan Lindgren, projektleder for åtgärdsvalsstudien.

Åtgärdsvalsstudie – en metode for tidlig planlegging av transportsystemet

En åtgärdsvalsstudie bygger på dialog og er et samarbeid mellom flere parter. Utredningen er en metode som brukes i tidlige planleggingsfaser og baseres på systematisk innsamling av fakta. Underlaget analyseres så med samfunnsøkonomi i fokus. Trafikverket jobber utifra det såkalte førstestegsprinsippet. Prinsippet går ut på at man i første omgang skal forsøke finne enkle utbedringer som gir god effekt, for så i andre omgang foreslå tiltak som krevet større investeringer og nye konstruksjoner.

Delrapporten kan lastes ned her: Delrapport åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, februari 2017 (pdf-fil, 3 MB)

Stor handel og transport mellom hovedstedene

På strekningen Stockholm – Oslo transporteres hvert år en mengde varer og et stort og voksende antall personer. Den 10. august 2015 kjørte SJs første hurtigtog mellom Oslo og Stockholm, en satsing som reduserte reisetiden med rundt 1,5 time. Etter ett års drift, hadde antall passasjerer på strekningen økt med 39 prosent. Økningen i antallet reisende viste en stor etterspørselen etter mer miljøvennlig transport.

Selv om Tyskland ser ut til å snike seg forbi Norge som Sveriges største eksportmarked i år, er samhandelen mellom våre to land enorm. Ser man på vareeksporten fra Sverige i 2015 handlet drøyt 5 millioner nordmenn mer svensk enn over 82 millioner tyskere. Eksporten til Norge var også større enn til hele Amerika og nesten på nivå med hele Asia. Effektiv og miljøvennlig kommunikasjon mellom hovedstedene er avgjørende for å stimulere handel og vekst.

 

Relevante lenker:

 

Nyhetssaken er basert på Trafikverkets egen nyhetssak her.

Karin Wanngård og Raymond Johansen stiller opp for NSHK

Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm stad, og Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune kommer til Sveriges residens for å drøfte vekstmuligheter og hindringer i sine respektive regioner. Grip en eksklusiv mulighet til å diskutere betingelsene for handelen mellom våre hovedstadsregioner og land!

Les mer her.

NSHK frokostmøte: Det globale digitaliseringsracet

I EU vokser den digitale økonomien syv ganger raskere enn øvrige sektorer. Foreløpig ligger Norge og Sverige godt plassert i det globale digitale racet, men vil det vare? Hvordan posisjonerer næringslivet seg? Og hvordan står det egentlig til med den nordiske kompetansekapitalen?


Torsdag 27. oktober arrangerte NSHK frokostmøte i Sveriges residens der det globale digitaliseringsracet ble diskutert sammen med Gustav Gotteberg, partner i Boston Consulting Group (BCG), Trond Sundnes – sjef for digital utvikling og innovasjon i Dagens Næringsliv og Morten Tveit, leder for Egon Zehnder Norge.

Ambassadør Axel Wernhoff innledet møtet ved å sette fokus på Norge og Sveriges unike posisjon i digitaliseringen. Vi er verdensledende i å ta i bruk teknologi, men for å lede an i utviklingen må vi samarbeide. Wernhoff gjentok noe som kanskje kan bli et mantra for norsk-svensk samarbeid: «Det som er bra for Norge, er bra for Sverige».

Hvordan videreutvikle et mediehus når all informasjon er gratis?

Utviklingssjef i Dagens Næringsliv Trond Sundnes er ansvarlig for avisens digitale utvikling og innovasjon. Nyheter kommer aldri til å bli gratis, men hvordan videreutvikle et mediehus når all informasjon er gratis? Dagens Næringsliv har blant annet hatt suksess med nyvinninger som DN:Gründer og DN:Børs & marked. Et tegn på at avisene går nye veier for å sikre inntjening er at de for alvor har tatt en bit av konferanse-kaka. Dagens Næringsliv arrangerer konferanser for næringslivet med utgangspunkt i avisens journalistikk og de mest aktuelle temaene for norsk nærings- og samfunnsliv.

Endringsledelse avgjørende for digitalisering

Morten Tveit, leder for Egon Zehnder i Norge, engasjerte et deltakende publikum i sin innledning om hvilke konkurransefortrinn og ulemper Norden har når det gjelder kompetanse. Tilliten i våre samfunn er olje for at vi tør å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, understrekte Tveit som mener kvalifisert lederskap, i den enorme endringsprosessen digitaliseringen krever, er helt avgjørende.

Til tross for en relativ mangel på risikokapital Tsammenlignet med steder som Silicon Valley, har Norge og kanskje spesielt Sverige dyrket frem bedrifter og teknologier som har forandret verden. Som en av grunnene til Sveriges gode resultater viste Tveit til professor Robin Teigland, ved Handelshögskolan i Stockholm: «Ett funn er at erfaringer og penger opparbeidet av entreprenører og andre under 90-tallets IT-boom har blitt matet inn i Stockholm økosystem for entreprenører, slik at dagens gründere kan lykkes i å overvinne de mange utfordringer som ligger langs veien til suksess.»

Underernært på talent og kapital

Gustav Gotteberg i Boston Consulting Group mener vår felles største utfordring for å kunne lede an digitaliseringsracet er mangel på to ting: Talent og kapital. Samtidig mente Gotteberg Norge og Sverige var for opptatt av sine tradisjonelt sterke sektorer og dermed kan stå i fare for å ikke satse konsentrert nok på de områdene hvor det finnes kritisk masse og komparative fortrinn.

Gotteberg viste også til at styrene i norske bedrifter svarer at de ikke føler at bedriftene er godt forberedt på digitaliseringens kraft. Interessant er også det faktum at kun én tredjedel av alle brev fra konsernsjefer i Norge nevner digitalisering.


Norge og Sverige er godt plassert i det globale digitale racet, men det vil kun vare hvis vi virkelig setter oss mål av å bli best der våre fortrinn ligger og gjør tiltakene som skal til for å nå målene. NSHK takker de tre fremragende innlederne, Sverige ambassade og alle de fremmøtte for en interessant frokost.

Møtet ble leder av Janne Log, nestleder i Norsk-svensk handelskammer.


Å digitalisere Europa – Norge og Sverige med forsprang

forside-bcg-rapport

I mai 2016 slapp BCG rapporten Digitizing Europe: Why Northern European Frontrunners Must Drive Digitization Of The EU EconomyRapporten trekker frem Norge og Sverige blant Europas digitale foregangsland land, sammen med Danmark, Belgia, Nederland, Estland, Irland, Finland og Luxembourg.

Samtidig understreker rapporten at de ledende landene må gjøre digitalisering til topp prioritet for å holde på forspranget. Ledere i Europa på høyeste politiske nivå må fremme samarbeid på tvers av grensene for å sikre fremtidig vekst og sysselsetting. Selv om den positive effekten av digitalisering er ventet å komme hele Europa til gode, vil enkelte europeiske land ha mer å vinne på digitalisering enn andre, og bør derfor være pådrivere for en mer digitalisert europeisk økonomi – til fordel for alle.

Les hele rapporten her.


Norge og Sverige som drivere i det innovative Norden

NSHK var blant initiativtakerne til prosjektet Innovative Nordics. Prosjektets første fase endte i rapporten The Nordics: Partners in Innovation? skrevet av professor Torger Reve -Handelshøyskolen BI og professor Örjan Sölvell – Handelshögskolan i Stockholm.

Rapportens identifiserte potensielle områder for et mer omfattende samarbeid mellom Norge og Sverige, og fremmet politiske anbefalinger for hvordan man kan oppnå et slik styrket samarbeid innen innovasjon. Digitalisering var en nøkkelfaktor i de seks sektorene rapporten trakk frem som spesielt lovende for økt norsk-svensk samarbeid:
Digitaliseringsteknologi (ICT og big data), Sensor og robot-teknologi (industri 4.0), Bioteknologi (livsvitenskap), Cleantech (fornybarhet), Fintech (bank og finans) og Nanotech (materialer).

Les hele rapporten her.

 

Topplederes erfaring servert til frokost

Torsdag 22. september inviterte Norsk-svensk handelskammer (NSHK) i Oslo medlemmer og gjester til frokostseminar i Sveriges residens i Oslo. De oppmøtte fikk høre Nordeas administrerende direktør Snorre Storset og leder for Nokas Heine Wang fortelle om sine erfaringer som toppledere i Sverige og Norge. Ministerråd Susann Nilsson hilste velkommen på vegne av Sveriges ambassade, mens styremedlem Rune Mørck Wergeland fungerte som møteleder.

: Anders Ruud Sørli – Daglig leder NSHK, Snorre Storset – Administrerende direktør Nordea Norge, Susann – Ministerråd Sveriges ambassade i Oslo, Heine Wang – Konsernsjef Nokas (Foto: Ådne Mauritzen/Nokas)

Fornøyde etter NSHK-frokostseminar: Anders Ruud Sørli, Daglig leder NSHK – Snorre Storset, Administrerende direktør Nordea Norge – Susann Nilsson, Ministerråd Sveriges ambassade i Oslo, Heine Wang, Konsernsjef Nokas (Foto: Ådne Mauritzen/Nokas)


 

Nordeas nye administrerende direktør med erfaring fra Sverige

Snorre Storset tok over som administrerende direktør i Nordea Norge, etter Gunn Wærsted, i januar 2016. Nordeas nye toppleder er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har bodd i Stockholm i 15 år. Storset delte villig Nordeas framtidsutsikter og sine ledererfaringer som toppsjef i Sverige og Norge med medlemmene Norsk-svensk handelskammer.

En digital revolusjon

Bankene er inne i en digital revolusjon. Mobilen, skyen, sosiale medier og «big data» er nye nøkkeldivisjoner å mestre for en moderne bank. Samtidig som disruptive teknologier, som «Blockchain», lurer under overflaten, er Nordea godt rustet for den digitale revolusjonen, ifølge Storset. Nordea er en «universal» bank i alle nordiske land med en komplett produktportefølje, topp finansiell styrke og stabilitet og har den største og mest varierte kundebasen i Norden.

Snorre Storset fortalte videre om sine erfaringer som leder i Sverige. Hvordan han som norsk kunne bli oppfattet som direkte og impulsiv. Hvordan prosjekters suksess måles ulikt over grensen og om språklige feller man må unngå.

 

Heine Wang – gründer og konsernsjef i Nokas – et skandinavisk sikkerhetskonsern

Nokas ble etablert i 1987 i Tønsberg og er i dag et sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. De siste årene har Nokas vokst betydelig, blant annet gjennom oppkjøp av selskaper som har slitt med lønnsomheten. I Sverige har Nokas de seneste årene vunnet kontrakter med blant andre Arlanda og Saab Defence.  Gjennom et aktivt eierskap og solid økonomisk fundament, anser nå Nokas seg som et skandinavisk sikkerhetskonsern med ambisjoner om å vokse videre sørover i Europa.

Muligheter for sterkere norsk-svensk samarbeid i en global økonomi

Heine Wang tok oss, på en engasjerende måte, gjennom historien til Nokas. Særlig vekt la Wang på hvordan de forberedte sin etablering i Sverige. Nokas-sjefen understreket viktigheten av å forberede seg grundig før man beveger seg inn i et nytt marked. Nokas brukte 3 år på å analysere det svenske markedet. «Planlegg, planlegg, planlegg» var Wangs klare beskjed til de som ønsket å ta samme reise som Nokas.

Heine Wang mener det ligger et uforløst potensiale i økt norsk-svensk og nordisk samarbeid hvis vi klarer å bryte ned grensehindringene som finnes i dag. Sammen kan vi øke vår innovasjonskraft i en økende global konkurranse. «Innovasjon handler ikke utelukkende om å finne opp nye duppedingser, men å effektivisere forretningsprosesser», uttalte Heine Wang, som også passet på å understreke at selv om Norge og Sverige er utrolige like er det avgjørende å kjenne til og erkjenne forskjellene mellom våre to land. Wang delte videre en rekke interessante erfaringer fra både Norge, Sverige og Danmark.

Ny daglig leder i NSHK Oslo

På frokostmøtet ble NSHK Oslos nye daglige leder, Anders Ruud Sørli, presentert. Anders tar over roret etter Morten Fure og kommer fra stillingen som prosjektleder for forskningsprosjektet «Innovative Nordics». Tidligere har Anders Ruud Sørli hatt ulike administrative stillinger på den norske ambassaden i Stockholm og vil ved siden av sekretariatsfunksjonen for NSHK jobbe som prosjektleder for Nordisk ministerråd.

Neste medlemsmøte: Stasbudsjettet analyseres

NSHK Oslos neste medlemsmøte vil et frokostmøte arrangert i Swedbanks lokaler på Filipstad Brygge i Oslo mandag 10. oktober. Vi vil diskutere det nye statsbudsjettet og få analyser fra Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom Swedbank og Magnus Takvam, politisk kommentator NRK. Invitasjon vil komme snarlig. Velkommen!


Ta gjerne kontakt med vår nye daglige leder:

 

Anders Ruud Sørli

anders@nshk.no
+47 936 88 035

God Sommar med Almedalsveckan – «Dags för Norgeförhandlingen?»

På vei inn i en spennende sommer med Almedalsveckan(Sve), Arendalsuken(Nor) og konsekvensene av Brexit, blir det mange spennende saker og debatter å følge.

Dags för Norgeförhandlingen?

När: Seminarium i Almedalen 5 juli 2016 kl 10.30-11.30
Var: Västsvenska arenan

Deltagare:

Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige
Björn Rosengren, ordförande Norsk-svenska handelskammaren, Stockholm
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborg
Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M)
Ulrika Fjällborg, journalist (moderator)

Tog_greencargo

Sverige och Norge är varandras viktigaste partners inom handel, pendling, turism och annat utbyte. Både 2014 och 2015 var Norge Sveriges största exportmarknad. 30 000 personer bor i Sverige och har sin huvudsakliga inkomst från Norge. Ytterligare 30 000 personer i Sverige har delar av inkomsten från Norge.

Norges viktigaste landbaserade transportled till utlandet är den mellan Oslo och Göteborg, inte minst för varutransporter in till Osloregionen från västra och södra Sverige och från Göteborgs hamn. År 2005 invigdes den nya bron över Svinesund. Sedan ifjol är hela vägsträckan Göteborg-Oslo motorväg. Men vägen är redan hårt belastad, både vid gränsen och in mot städerna Göteborg och Oslo.

Över nya och gamla Svinesundsbron passerade förra året nästan 7 miljoner personbilar – fler än över Öresundsbron – och nästan 1 miljon lastbilar – dubbelt så många som på Öresundsbron. Järnvägen från 1879 har inte byggs ut i samma takt och tåget kan i dag inte konkurrera i tid med bil, buss och lastbil. Det är inte hållbart att bara 1 procent av de gränskorsande persontransporterna och bara några få procent av godset går på järnväg.

Les mer på – www.nshkgoteborg.se

Les mer på – www.almedalsveckan.info

 —